ביטולים והחזרות

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

החזרה במשלוח ללא עלות!

31. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

31.1 ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית בע”פ לשירות הלקוחות בטלפון 04-8491942. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

31.2 ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שלא נעשה בפריט שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות 69slamisrael לפי בחירתו. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

31.3 ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר בפועל ובין פרטיו כפי שהוצגו באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום     קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות 69slamisrael. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של 69slamisrael בדוא”ל: info@69slamisrael.co.il  או בטלפון 04-8491942

** עפ”י חוק הגנת הצרכן לא ניתן להחזיק תחתונים ו/או חלק תחתון של בגד ים לרבות בגדי ים שלמים .

32. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

32.1 כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות 69slamisrael ו/או שליחה בדואר ללא עלות באמצעות מדבקת התגוביינא המצורפת למשלוח לכתובת על גבי האריזה, בצירוף חשבונית, ובתנאי שטיקט המוצר לא נפגע  ולא נעשה כל שימוש בפריט.

32.2 החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה וקבלת הפריט המוחזר.

32.3 החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות 69slamisrael, בהתאם למדיניות  ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת 69slamisrael, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שאריזתו לא נפתחה ולא נעשה במוצר שימוש.